Synonymes

Blagues 4 – synonymes de ‘incroyable’

In het Frans kun je op veel verschillende manieren incroyable’, ‘ongelooflijk’ uitdrukken. Het wordt veel gebruikt, veel meer dan in het Nederlands. Hieronder proberen we enkele nuances toe te lichten om deze Franse ‘incroyable’ goed te leren. 😉 Deze bijvoegelijke…

Synonymes 3 – Straat- dagelijkse- of schrijftaal?

Nous continuons avec notre stratégie: nous groupons les mots en synonymes, cette fois-ci en plus ou moins familiers. En Français on parle de argot (straattaal)/ langage familier (omgangstaal)/ courant (dagelijksetaal)/ soutenu (schrijtaal). In het Frans is, net als in het…

Synonymes 2- Expressions et dictons

Ci-dessous des expressions et dictons synonymes, classés par sujet, -du moins fort au plus fort- Hier volgen eerst uitdrukkingen omrent het onderwerp ‘LASTIG’. Die zijn erg makkelijk toe te passen aan bijvoorbeeld het nieuws: DIFFICILE / moeilijk C’est dificile C´est…

Synonymes 1 – Une astuce pour mieux apprendre – Een handige tip om beter te leren

Het leren van een taal wordt grotendeels vergemakkelijkt door geheugen technieken.
L ‘ apprentissage d’une langue est facilitée en grande mesure par
des techniques de mémoire.
Meerdere woorden samen leren neemt minder plaats in in ons geheugen dan dezelfde woorden los te leren.
Apprendre plusieurs mots ensemble prend moins de place qu’ apprendre les mots séparément.

Voici 12 groupes de synonymes, avec des gradations d’intensité différentes (hierbij 12 synoniemen, met verschillende gradaties, bijvoorbeeld: groot, enorm, reusachtig). Het beste is te luisteren en te herhalen.
nsb/
Attention les voici:

lekker, groot, vies, lelijk, blij, dik

Puis les six suivants:

warm, mooi, ruim, fris, klein

Ensuite voici ci-dessous un exercice écrit (en nu hieronder een schrijfoefening):
http://etab.ac-montpellier.fr/0660054a/ressources_pedagogiques/EXERCICES/vocabulaire_synonymes_intensite.htm

Logo Het Franse Atelier3

BRAVO
3685