Tips en weetjes

De klinkerbotsing: L’ / S’ / T’ etc…

De ‘klinkerbotsing’ is alleen relevant met kleine ‘woordjes’ die meestal in ‘e’ eindigen, en heel soms in ‘a’ of ‘i’: ‘je’, ‘te’, ‘se’, ‘le’, ‘que’ … ‘la’ … (lidwoord, voornaamwoord of voegwoord) Die ‘woordjes’ verliezen altijd: in de botsing met…