Voegwoorden 2 – Conjonctions: ‘dus’…

Voegwoorden

Voegwoorden zijn woorden die zinnen (of woorden) ‘aan elkaar voegen’. Met voegwoorden wordt het verband tussen (de inhoud van de) zinnen duidelijk. In het Nederlands: want, omdat, dus etc.

Synoniemen van ‘dus’

  • Donc

Je n’ai pas 18 ans donc je ne suis pas majeur

  • Alors

Je ne suis pas majeur alors je ne peux pas conduire

  • Par conséquent (meer formeel)

Il y a des travaux sur la route par conséquent on va moins vite

  • À tel point que: zo erg dat
Cet homme transporte vraiment beaucoup de paquelts, à tel point que c'est dangereux

Cet homme transporte vraiment beaucoup de paquelts, à tel point que c’est dangereux

Ce chat est énorme, à tel point que je pense que c'est un trucage

Ce chat est énorme, si bien que je pense que c’est un trucage

  • Si bien que: zodat
  • C’est la raison pour laquelle: het is de reden waarom (geef uitleg, formeel)
  • C’est pour cela que: om die reden (geef uitleg, informeel)

______________________________________________________
______________________________________________________

QUIZ - Le mois d'avril: à vous de jouer

Voici quelques questions sur le mois d’avril.


______________________________________________________
______________________________________________________ 2846