Les gens tranquilles… – De vreedzame mensen… A2/B1

Notre société en est un exemple. Nous ne savons pas comment, mais nous réussirons, tranquillement, fermement, gagner aux fous.

Onze maatschappij is een voorbeeld ervan. We weten niet hoe maar we zullen slagen om, rustig maar duidelijk overwinnen van de gekken.

Joan Sfad, dessinateur de BD, fait un dessin pour la Belgique

‘Quand je désepère je me rappelle qu’à travers l’Histoire, les chemins de la vérité et de l’amour ont toujours triomphé. Il y a eu des tyrans, des assassins, et pendant un temps il peuvent paraître invincibles, mais finalement ils tombent toujours’ Ghandi

‘Als ik wanhopig word herinner ik me dat door de geschiedenis, de wegen van de waarheid en van de liefde altijd hebben overwonnen. Er zijn tirannen geweest, moordenaars, en gedurende een tijd lijken ze onoverwinnelijk, maar eindelijk vallen ze altijd’ Ghandi

La terreur de l’Histoire est toujours condamnée. Nous avons honte d’elle.

De terreur in de geschiedenis is altijd verworpen. We schamen ons erover.
Visites: 2019