Blagues 3 – Passé composé

Rien n’a changé, er is niks veranderd.

image

Changer > changé
*apporter: meenemen
*sauf le prix de la pomme peut-être: behalve de prijs van de appel misschien
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Trop regardé la télé!
image

Regarder > regardé
____________________________________________________________
____________________________________________________________

image

Voir > vu (zien)

____________________________________________________________
____________________________________________________________

image

Prévenir > prévenu (waarschuwen)
Recevoir > reçu (ontvangen)

*On était pourtant prévenus: we waren toch gewaarschuwd
*Raison pour laquelle je suis célibataire: reden waarom ik vrijgezel ben
*je suis moche: ik ben lelijk
*je n’ose pas: ik durf niet
*envoyer: versturen
*renvoyer: antwoorden/doorsturen
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

image

Voir > vu (zien)

Gebruik van de ‘imparfait’ voor de achtergrond situatie / het achterliggende idee en daarna de ‘passé composé’ voor de ‘gebeurtenis’:
*tu devais me rendre plus marrant: je moest me grappiger maken
*malin: slimmer
*il faut qu’on parle: het is nodig dat we praten, we moeten praten (zeer gebruikelijk)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

image

Perdre > perdu (verliezen)

LUISTEROEFENING

Exercice sur les expressions utilisées dans les blagues

Nous allons faire un exercice de compréhension orale sur les textes de Blagues 3
Begin de quiz

Gefeliciteerd! - u heeft de Exercice sur les expressions utilisées dans les blagues quiz afgerond.

U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed.

Dat is %%RATING%%


De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
Terug
Grijze blokken zijn reeds beantwoord.
12345
678910
1112Einde
Terug

2834