Plaats en volgorde van persoonlijke voornaamworden in de zin

Volgorde in de bewerende zin van de volgende persoonlijke voornaamwoorden:

1. Wederkerende voornaamwoorden
ME, TE, SE, NOUS, VOUS, SE

  bijv.: je m’appelle

2. Lijdend voorwerp voornaamwoorden
Zelfde als boven, behalve de derde persoon: LE, LA

  Elle achète la petite peluche (acheter: kopen)
  Elle l’achète

3. Meewerkend voorwerp voornaamwoorden
Zelfde als de werderkerende voornaamwoord behalve derde persoon enkelvoud: LUI (wordt gebruikt voor mannelijk en vrouwelijk), en de derde persoon meervoud: LEUR

  Il donne un coussin au garçon (donner: geven; coussin: kussen)
  Il donne un coussin à la fille
  In beide gevallen wordt het: Il lui donne un coussin

  Il donne un coussin aux enfants
  Il leur donne un coussin

De sleutel tot de volgorde van de bovengenoemde voornaamwoorden heeft te maken met het leuke verhaal van hun vriendschap met het ‘onderwerp’.
Onthoud: de dikste vriend van het onderwerp is het wederkerend vnw., ze gaan altijd samen door het leven, daarna komt het lijdend voorwerp vnw., en de laatste is het meewerkend voorwerp vn.w. Maar onthoud: als de kleine ‘ne’ in beeld komt, dan heeft hij altijd prioriteit, de eerste plek naast het onderwerp.

Vertaald naar grammatica regels:

1. Algemene regel:
Het wederkerend vnw. komt of staat altijd naast het onderwerp, meteen daarna.
(Ze hebben ook heel veel met elkaar te maken: het werderkerend vn.w. gaat over het onderwerp zelf :))
Alleen ‘ne’ is nog dichter bij het onderwerp: Je ne m’appelle pas Loulou.

  MIX wederkerend vnw. en lijdend voorwerp v.w.:

  Eerst het wederkerend vn.w en daarna het lijdend voorwerp vnw.

  Il se le permet: hij permiteer zich dat
  Il me le permet: hij permiteert me dat

  LIJDEND VOORWERP VN.W:
  LE, LA, LES

  MIX lijdend voorwerp vnw. en meewerkend voorwerp vnw.:

  Wie is meer bevriend met het onderwep?
  Het lijdend voorwerp vnw., dus die gaat eerst, daarna volgt het meewerkend voorwerp vnw.
  bijv.:
  j’ai raconté une histoire à ma copine
  je lui ai raconté une histoire
  je la lui ai raconté
  7866