Gebruik van ‘jamais’: nooit of ooit?

‘Jamais’ betekent soms ‘nooit’ en soms ‘ooit’.
De vertaling in ‘ooit’ of ‘nooit’ hangt van de rest van de zin af.
Bijgaand een introductie over de grammatica van ‘jamais’.

HOE WORDT ‘JAMAIS’ GEBRUIKT IN HET FRANS?

  Ne… jamais

 • ‘Jamais’ gaat altijd gepaard met ‘ne’, als ‘jamais’ op het werkwoord slaat. Bijvoorbeeld:
  Il n’est jamais ici. (Hij is hier nooit)

 • ‘Jamais’ wordt dan meteen geplaatst na het werkwoord, in de plaats van ‘pas’. Voor de Fransen is het dan een soort ontkenning, die verder gaat dan de gewone ontkenning:
  Il ne vient pas (Hij komt niet)
  Il ne vient jamais (Hij komt nooit. Hij komt niet vandaag, niet morgen, en niet over 1000 jaar.)

 • Precies zoals bij de constructie ‘ne’…’pas’, wordt ‘jamais’ geplaatst na het werkwoord of het hulpwerkwoord (persoonsvorm):
  Je n’ai jamais entendu cette musique. (Ik heb deze muziek nooit gehoord)

 • In constructies zoals: ‘la plus belle que je n’aie jamais vue’ (De mooiste die ik ooit gezien heb), wordt ‘jamais’ vertaald als ooit. Dat komt omdat het werkwoord subjonctif is, we zitten dan in een denkbeeldige situatie, dat wordt aangegeven door de subjonctif. Soms wordt de ‘ne’ weggelaten, het meest correct is met ‘ne’.
   Uitzondering 1: ‘Sans jamais’:
 • ‘Sans jamais’ wordt zonder ‘ne’ gebruikt. Het is een zeer gebruikelijke constructie.
 • Il va à l’école sans jamais petit-déjeuner. (Hij gaat naar school zonder ooit te ontbijten)
  Il va à l’école sans petit-déjeuner. (Hij gaat naar school zonder te ontbijten)

   Uitzondering 2: ‘Si … jamais’:
 • ‘Si…jamais’ wordt zonder ‘ne’ gebruikt. Het is een zeer gebruikelijke constructie.
 • Si vous venez jamais me voir, apportez des sandwichs à la confiture.
  (Als je ooit op bezoek komt, neem boterhammen met jam mee)
  Let op het verschil:
  Si vous ne venez jamais me voir, je le comprendrai (Als je nooit op bezoek kom, zal ik het begrijpen)

   Uitzondering 3: ‘Jamais’ alleen gebruikt
 • Als het slaat op een ander woord dan het hoofdwerkwoord:

  Il est très en forme, (il n’est) jamais fatigué. (Hij is erg fit, nooit moe)

   Uitzondering 4: ‘Jamais’ alleen gebruikt zonder ‘ne’ in vragende zinnen:
 • Hier betekent ‘jamais’ ooit, en heeft niks te maken met een ontkenning.
 • De vragen zijn met ‘inversie’ gesteld (eerst werkwoord en daarna onderwerp).
 • Avez-vous jamais mangé des escargots? (Heeft u ooit slakken gegeten)
  A-t-on jamais (de la vie) donné meilleure explication ? (Hebben we ooit een betere uitleg gegeven?)
  Pourrez-vous jamais (de la vie) être amoureux de moi?
  (Zal je ooit verliefd op me kunnen zijn?)
  Let op het verschil met deze zin, waar een echte ontkenning zit:
  Vous ne pourrez jamais être amoureux de moi? (Zal je nooit verliefd op mij kunnen zijn?)

  _________________________________________________________________
  _________________________________________________________________
  1.- LEESOEFENING FRANS

  Nooit en ooit en 'jamais'

  Begin de quiz

  Gefeliciteerd! - u heeft de Nooit en ooit en 'jamais' quiz afgerond.

  U heeft %%SCORE%% van de %%TOTAL%% vragen goed.

  Dat is %%RATING%%


  De antwoorden zijn hieronder aangegeven.
  Terug
  Grijze blokken zijn reeds beantwoord.
  12345
  678910
  Einde
  Terug

  _________________________________________________________________
  _________________________________________________________________

  Quelques exemples:

  In alle zinnen hieronder gebruiken we in het Frans ‘ne’ … ‘jamais’, en in het Nederlands ‘nooit’ of ‘ooit’. De nuance ‘ooit’ wordt in het Frans gegeven met de werkwoordtijden, speciale woorden of de context.
  Zin nummer 6 is een uitzondering: daar heeft ‘eens’ een belangrijke rol: ‘een keer’. In dit geval wordt dan ‘un jour’ gebruikt.

  1. Hij gaat nooit met de boot weg. Il ne part jamais avec le bateau
  2. De directeur is nooit op school. Le directeur n’est jamais à l’école.
  3. Een record is de beste prestatie die ooit geleverd is. Un record c’est la meilleure prestation qui n’ait été jamais fournie.
  4. Niemand had ooit zo snel gelopen. Personne n’avait jamais marché aussi vite.

  5. Ze had met hem nooit over haar droom gepraat. Elle n’avait jamais parlé avec lui de son rêve.
  6. Hij heeft me ooit eens verteld zijn geheim. Il m’a raconté un jour son secret.
  7. Hij zou nooit de naam van zijn vader in een van zijn boeken gebruiken. Il n’utiliserait jamais le nom de son père dans un de ses livres.
  8. Hij heeft dat nooit gedaan. Il n’a jamais fait ça.
  9. Ik heb nooit één enkel woord van dank gekregen. Je n’ai jamais reçu un mot de remerciement.
  10. Zal je me ooit kunnen vergeten? Pourrez-vous jamais m’oublier? 5702